Call Center Chômage 02/552.03.31

De Barometer van de kwaliteit van het werk belicht de verborgen zijde van de arbeidsmarkt in ons gewest. Via de analyse van de officiële tewerkstellingsstatistieken tonen wij aan dat de daling van de werkloosheid sedert 2013 hand in hand gaat met een voortdurende daling van de kwaliteit van het werk. Het federale regeringsbeleid tijdens deze legislatuur heeft een almaar nefastere invloed op de wetgeving en de werkomstandigheden. De gevolgen zijn desastreus voor de arbeidswereld: stijging van de onvrijwillige deeltijdse arbeid, van de zelfstandige tewerkstelling die er eigenlijk geen is, van de tijdelijke contracten… Ook tonen wij aan de deze precaire tewerkstellingsvormen de Brusselse bevolking op ongelijke wijze treft. Zo krijgen jongeren vaker een tijdelijk contract, en werken vrouwen vaker deeltijds.