Wat als we met hetzelfde loon minder zouden werken om meer te doen voor anderen ? Wat als een Brusselse vrouw toegang had tot dezelfde jobs  aan hetzelfde  loon als een… Brusselse man ?
Wat als… de Brusselse jongeren een garantie hadden om een job met echte toekomstperspectieven te vinden ?  Wat als mobiliteit een bron van economische ontwikkeling zou worden ?

Voor de verkiezingen van 2019 heeft ABVV-Brussel gekozen voor een memorandum bestemd voor onze leden en de Brusselaars. In enkele bladzijden krijg je hier een overzicht van de eisen en waarden van onze organisatie voor de volgende gewestlegislatuur 2019/2024. Dit memorandum dient ook als basis om de verschillende partijprogramma’s te evalueren.

De resultaten van de gemeenteverkiezingen van oktober 2018 waren meer dan bemoedigend. Ze bevestigen dat een meerderheid van de Brusselaars het niet eens is met het rechtse beleid van de federale regering en kiest voor een samenlevingsmodel dat rechtvaardiger en duurzamer is.

Alle onderwerpen in dit document zijn gebaseerd op de resoluties die in mei 2018 tijdens ons Statutair Congres werden aangenomen voor de globale campagne in aanloop naar de gewestverkiezingen in mei 2019.

Ons uitgangspunt is zeer eenvoudig: de werknemers en werkneemsters (met of zonder job) opnieuw centraal stellen in de politieke agenda. Dit is de kern van onze organisatie: een progressief pleidooi waarop we met kracht zullen blijven hameren tijdens de hele campagne van deze gewestverkiezingen. Orgelpunt is het 1 meifeest 2019 op het Rouppeplein waar we tonen dat het menens is met ons engagement voor een rechtvaardige, gelijke en duurzame samenleving, en om alle werknemers, met en zonder baan, samen te brengen in de strijd.

Vanaf nu tot de gewestverkiezingen in mei voert ABVV-Brussel campagne op basis van onze drie prioriteiten voor de volgende legislatuur:

  • De kwaliteit van de tewerkstelling, want iedereen moet zich kunnen ontwikkelen via werk;
  • De diversiteit en het Brusselse model van “samenleven“, dat een belangrijke krachtlijn is voor ons Gewest;
  • Het recht op de stad, omdat iedereen moet kunnen genieten van echte levenskwaliteit op het vlak van huisvesting, mobiliteit en gezondheid.

Deze thema’s worden verder uitgewerkt in de Barometers over de kwaliteit van het werk, het samenleven en de levenskwaliteit in Brussel.

De maand mei nadert en er moet nog veel gebeuren !

De verkiezingen van mei 2019 zijn cruciaal. De toekomst van alle Brusselaars, van wie er woont en er werkt, hangt ervan af… En meer nog, ook een sterk en solidair federaal model hangt ervan af.

Meer dan ooit zetten we ons samen in voor de strijd voor een Brussels beleid dat het imago van ons stadsgewest weerspiegelt: gastvrij, krachtig en met een menselijk gelaat.

Estelle CEULEMANS | Algemeen Secretaris – ABVV-Brussel