De volgende regeringen moeten de strijd aanbinden met alle vormen van bestaansonzekerheid.

Na een analyse over tewerkstellingskwaliteit en een andere over arbeidsongelijkheid, publiceert ABVV-Brussel een derde analyse over de levenskwaliteit in de stad. Deze analyse inventariseert en onderzoekt de nood aan woningen, toegang tot zorg, mobiliteit en onderwijs. Brussel is één van de rijkste regio’s in Europa, als we tenminste de geproduceerde welvaart per inwoner in acht nemen (het bruto binnenlands product per inwoner). Nochtans leeft bijna een derde van zijn inwoners onder de armoedegrens. Een deel van de bevolking heeft onvoldoende toegang tot noodzakelijke basisvoorzieningen zoals een degelijke woning en kwalitatieve gezondheidszorg. Het onderwijs slaagt er niet in om de ongelijkheid te verminderen. Mobiliteitsproblemen hebben een impact op de levenskwaliteit in de stad:

Persbericht (volledige versie)| Ontdek de “Brusselse barometer voor leven in de stad”

Perscontact : Coline LALOY: 0497 / 91 44 49